POSLOVNI NAJEM PROTOKOLARNEGA VOZILA ZA OBDOBJE 5 LET

Kategorija: 

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 13.8.2021 pod št. JN005583/2021-W01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:

 

Predmet naročila:

POSLOVNI NAJEM PROTOKOLARNEGA VOZILA ZA OBDOBJE 5 LET

Rok dobave vozila:

Največ 65 koledarskih dni od sklenitve pogodbe

Rok za postavitev vprašanj

(datum, ura, naslov):

23.8.2020

14:00

Portal javnih naročil

Oddaja ponudb
(datum, ura, naslov):

30.8.2020

10:00

Informacijski sistem e-JN

Odpiranje ponudb
(datum, ura, naslov):

30.8.2020

10:01

 

Povezava do objave na Portalu javnih naročil:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=411655

Povezava do informacijskega sistema:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5667

Naročnik je na svoji spletni strani objavil spremembo razpisne dokumentacije ter vzorca pogodbe z dne 23.8.2021, prosimo za upoštevanje spremembe.

 

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 30. Avgust 2021