Podjetništvo in gospodarstvo

torek, 5. Maj 2015 - 17:00
Moderator: 
Robert Grah

Sobota, kot si jo želimo, je skupen projekt vseh, ki v njej živimo, delamo in ustvarjamo. Kaj lahko storimo za Mursko Soboto? Veliko se govori o neizkoriščenih potencialih občine in mesta samega.

Kateri so ti potenciali in kako jih izkoristiti ? Kaj za to rabimo? Kateri so paradne gospodarske panoge danes in na katere stavimo za jutri? Kako zagotoviti delavna mesta za mlade?

Kako v Murski Soboti ustvariti poslovno okolje, ki ga gospodarstvo in podjetništvo potrebujeta za svojo rast in razvoj ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Pobude, ideje in rešitve, ki bodo sprejemljive za vse in v skupno dobro vseh nas bomo skušali dobiti na:

šesti tematski delavnici Podjetništvo & gospodarstvo, v torek 5. maja 2015, ob 17.00 v PACu, Lendavska 5/a, IV nadstropje, ki jo bo vodil direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah, univ. dipl. org.