OBNOVE IN PREPLASTITVE OBČINSKIH CEST (po KS)

Kategorija: 

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 3.9.2021 pod št. JN006019/2021-W01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila: 

Predmet naročila:

»OBNOVE IN PREPLASTITVE OBČINSKIH CEST (po KS)«

Rok za izvedbo naročila:

 180 koledarskih dni

Rok za postavitev vprašanj:

(datum, ura, naslov):

15.09.2021

10:00

Portal javnih naročil

Oddaja ponudb
(datum, ura, naslov):

21.09.2021

10:00

Informacijski sistem e-JN

Odpiranje ponudb
(datum, ura, naslov):

21.09.2021

10:01

 

Povezava do objave na Portalu javnih naročil:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=413781

Povezava do informacijskega sistema:

 https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6282

 

 

Rok za prijavo: 
torek, 21. September 2021
Dokumenti: