OBNOVA GRAJSKE DVORANE

Kategorija: 

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 26. 6. 2020 pod št. JN004099/2020-w01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:OBNOVA GRAJSKE DVORANE

Razpis je odprt do 20.07.2020 do 10. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 7. 2020 ob 10.01 uri na spletnem naslovu:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19214

Link Portal javnih naročil:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=358447

Naročnik je dne 3.7.2020 objavil shemo vrat. Prosimo za upoštevanje navedene sheme.

 

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 20. Julij 2020