Zbiranje podpisov za umik predloga zakona o davku na nepremičnine

petek, 8. November 2013

Skupnost občin Slovenije je skladno s sklepom predsedstva pričela zbirati podpise za takojšnji umik predloga zakona o davku na nepremičnine.

Tudi Mestna občina Murska Sobota se je pridružila tej pobudi  in vas vabi, v kolikor se strinjate z razlogi zapisanimi spodaj, da se pridružite  SKUPNEMU POZIVU. Svoj podpis lahko oddate na stojnici na Kardoševi ulici 2 – dvorišče občinske uprave ali preko spleta (spletna peticija) na tej povezavi:

http://nepremicninski-davek.org/

Več informacij na spletni strani Skupnosti občin Slovenije http://www.skupnostobcin.si/

Zbiranje podpisov poteka v petek, 8. 11. 2013 do 14. ure ter v ponedeljek, 11.11. 2013 do 11. ure.

 

*************************************************************************************************************************

 

SKUPNI POZIV ZA UMIK PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

S podpisom  te  PETICIJE  županje in župani skupaj z občankami in občani izražamo svoje odločno nasprotovanje Predlogu zakona o davku na nepremičnine, ki ga je sprejela Vlada RS in poslala v državni zbor, saj s predlaganimi rešitvami Predlog zakona:

 • Ljudem jemlje dvakrat:
 • najprej skozi višji znesek za plačilo davka od dosedanjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
 • nato posredno skozi nižja sredstva za občine, s katerimi te skrbijo za razvoj
 • skupnega javnega dobra,
 • vrtcev,
 • šol in
 • kulturne infrastrukture ter za
 • trajnostno naravnan in usmerjen razvoj.
 • znižuje razvojna sredstva neprecenljivega pomena
  • in s tem onemogoča enakomeren, trajnostno naravnan in lokalno specifičen razvoj različnih delov Slovenije.
  • s tem ogroža kvalitetno življenje prebivalk in prebivalcev ter razvoj gospodarstva;
 • močno povečuje obdavčitev za občane in gospodarstvo in lokalne skupnosti. Občine pa bodo dobile enako ali celo manj.
 • jemlje ključno orodje za vodenje prostorske politike, skozi katero občine oblikujejo, podpirajo in usmerjajo razvoj lokalnih okolij
  • v skladu s pričakovanji in zmožnostmi svojih prebivalk in prebivalcev;
  • glede na priložnosti, potrebe in omejitve naravnih danosti
  • in na ta način zagotavljajo ugodno poslovno okolje, ki ohranja delovna mesta
 • ukinja edini resni avtonomni (lastni) finančni vir občinam in tako neposredno krši določila Ustave Republike Slovenije in Evropske listine o lokalni samoupravi;

Poleg tega Predlog zakona ni bil ustrezno usklajevan z reprezentativnimi združenji občin kot to določajo Zakon o lokalni samoupravi in temeljni demokratični standardi, ki predpostavljajo pravico občin, da aktivno sooblikujejo zakone, ki se jih neposredno tičejo;

Spodaj podpisani na ta način izražamo svoje ostro nasprotovanje rešitvam iz predloga zakona o davku na nepremičnine ob tem pa tudi in predvsem nasprotovanje praksi, ki razveljavlja dialog med posameznimi ravnmi države, institucijami, državljankami in državljani kot osnovo in nujen predpogoj za izgrajevanje skupnosti.  Vztrajamo in pričakujemo, da se tako pomemben sistemski zakon kot ta zakon v resnici je oblikuje in preizkuša tudi in predvsem skozi dialog med enakopravnimi in enakovrednimi  partnerji, kar bi država in lokalna samouprava morali biti. Ob tem pa zahtevamo, da se rešitve oblikujejo tako, da bodo omogočile vlaganja v javno dobro, v sisteme, ki so ključni za enakopraven, trajnostno naravnan in potrebam državljank in državljanov v različnih delih Slovenije namenjen razvoj.

Zato podpisniki PETICIJE zahtevamo takojšnji umik Predloga zakona o davku na nepremičnine ter pričetek resnih in na spoštovanju in demokratičnih standardih temelječih usklajevanj rešitev evropsko primerljivega Zakona o davku na nepremičnine v Sloveniji.