Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Zbiranje bioloških odpadkov

petek, 28. Februar 2020

Spoštovane občanke in občani,

podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. vsem gospodinjstvom v občinah, kjer opravlja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, omogoča ločeno zbiranje in odvoz bioloških odpadkov.

Vabimo vas, da se vključite v organiziran odvoz bioloških odpadkov, med katere spadajo:

  • biološko razgradljivi kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki, olupki, ostanki sadja, kavna usedlina, ostanki hrane, robčki za enkratno uporabo, čajne vrečke…) in
  • zeleni vrtni odpad (trava, listje, rože, vejevje, sadje in zelenjava, pepel, zemlja lončnic, plevel…)

Pomembno:

  • Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10) predpisuje ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov odpadkov in zelenega vrtnega odpada ali hišno kompostiranje skladno s pogoji, predpisanimi v uredbi
  • biološki odpadki ne sodijo v zabojnik za mešane komunalne odpadke ali ostale vrste odpadkov (prepovedano z uredbo in občinskimi odloki)
  • gospodinjstva, ki nimajo zagotovljenega hišnega kompostiranja odpadkov na način, ki ga določa uredba, so dolžna prepuščati biološke odpadke izvajalcu gospodarske javne službe v ločenem zabojniku

Kako se vključite v odvoz bioloških odpadkov?

Na sedežu podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti, brezplačno prevzamete rjav zabojnik za biološke odpadke ustrezne velikosti (glede na potrebe gospodinjstva in skladno z občinskim odlokom). Ob tem dobite tudi vse informacije o ločenem zbiranju ter Priročnik za pravilno ravnanje z odpadki v gospodinjstvih.

Odvoz se vrši skladno z urnikom odvozov za letošnje leto. Storitev odvoza bioloških odpadkov gospodinjstvom zaračunamo v skladu z občinskimi potrjenimi cenami.

Več informacij dobite na telefonski številki: 02 526 84 51 ali po e-pošti: info@saubermacher-komunala.si.

 

Hvala, da nam pomagate ustvarjati zdravo okolje!