Zaključki s sestanka med vodstvom MOMS, ND Mura 05 in predstavniki italijanskih investitorjev

torek, 31. Januar 2012

Sporočilo za javnost!

Na sestanku med predstavniki italijanskih investitorjev v nogometni klub MURA 05, vodstvom nogometnega kluba MURA 05 in vodstvom Mestne občine M. Sobota, ki je bil v ponedeljek 30.1.2012 med 17.00 in 19.00 uro v prostorih Mestne občine M. Sobota, so bili dogovorjeni naslednji zaključki:

1.       Med Mestno občino Murska Sobota kot lastnico nepremičnine – športnih objektov in površin nogometnega kompleksa Fazanerija (stadion, glavno in pomožno igrišče) in nogometnim klubom MURA 05, kot uporabnikom navedene nepremičnine, bo sklenjena 5 (pet) letna pogodba o uporabi te nepremičnine.

2.       Stroške, ki so povezani s nemotenim funkcioniranjem prej navedenih nepremičnin - športnih objektov in površin nogometnega kompleksa Fazanerija in jih je do sedaj plačevala Mestna občina Murska Sobota, bo le-te plačevala tudi do konca nogometne sezone 2011/2012.

3.       Od nogometne sezone 2012/2013 naprej bo nogometni klub MURA 05 prevzel vse stroške v zvezi z nepremičnino, ki jo uporablja (športni objekti in površine nogometnega kompleksa Fazanerija (stadion, glavno in pomožno igrišče)).

4.       Mestna občina Murska Sobota bo še naprej sofinancirala delovanje nogometnega kluba MURA 05 v višini, ki je najmanj tako visoka kot je bila do sedaj (v letu 2011). Sredstva bo namenila klubu preko vsakoletnih javnih razpisov za programe športa v Mestni občini Murska Sobota.

5.       Mestna občina Murska Sobota ima v proračunu za leto 2012 predvideno investicijo v izgradnjo reflektorjev ob glavnem nogometnem igrišču in modernizacijo avdio naprav (ozvočitve)  na mestnem nogometnem stadionu v Fazaneriji.

6.       Investitor bo v nogometni klub MURA 05 vložil sredstva za finančno sanacijo kluba in pokril sredstva za nemoteno delovanje kluba do konca letošnje nogometne sezone.

7.       Podrobnejše informacije in obrazložitve predstavnikov investitorja v nogometni klub MURA 05 in vodstva nogometnega kluba bodo podana po podpisu vseh pogodb.

V Murski Soboti, 30. 01. 2012