Zaključek projekta, ki spodbuja vseživljenjsko učenje

petek, 22. November 2013

Svetovalno središče Murska Sobota, ki deluje v okviru Ljudske univerze Murska Sobota je danes pripravilo zaključno konferenco projekta »Center vseživljenjskega učenja Pomurje«, ki je v Pomurju  potekal vse od leta 2008. Zaključne konference se je udeležil tudi župan Anton Štihec, ki je pohvalil vse izvajalce programa, ki so si preko projekta prizadevali za širjenje in poglabljanje znanja na vseh življenjskih področjih. Želel je, da se takšne oblike  učenja nadaljujejo, saj bogatijo skupnost  in izrazil upanje, da bo tudi država imela posluh za tako pomembne projekte.

Osnovni namen projekta Center vseživljenjskega učenja Pomurje – CVŽU Pomurje je bil povečevanje vključenosti čim večjega števila prebivalstva v različne oblike vseživljenjskega učenja s posebnim poudarkom na neformalnem učenju in uporabi računalniške IKT tehnologije. V okviru projekta so se obnovile in na novo vzpostavile točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) za celotno regijo. Poleg informiranja, svetovanja in motiviranja za izobraževanje in učenje so se v okviru projekta CVŽU Pomurje stalno izvajala predavanja in delavnice po tematskih sklopih. Udeleženci so se učili o tem, kako se učiti, ter se  s pomočjo računalniške tehnologije vključevati  v razne oblike neformalnega učenja v skladu s potrebami lokalnega okolja.