Zabrneli delovni stroji na gradbišču južne obvoznice

petek, 21. April 2017

Danes je na slepem kraku križišča regionalne ceste Murska Sobota (priključek na avtocesto) in Tomšičeve ulice potekal simbolični dogodek ob začetku gradnje južne obvoznice. Slavnostni govornik na prireditvi je bil minister za infrastrukturo RS dr. Peter Gašperšič, dogodka se je udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damit Topolko, poslanci, pomurski župani, predstavniki izvajalca del in drugi gosti.

Kot je ob tej priložnosti povedal župan Jevšek je »danes za Mursko Soboto in za Pomurje velik dan. Z obvoznico bomo Mursko Soboto razbremenili prometa. Manj prometa pomeni več priložnosti za življenje na ulicah in trgih. Priložnosti za živo mesto z boljšim zrakom in boljšimi pogoji za kakovostno življenje. Z obvoznico bomo z avtocestnim omrežjem in vseevropskim koridorjem Lizbona – Kijev povezali naše poslovne in industrijske cone na severu Murske Sobote. S tem jih bomo naredili še konkurenčnejše za nove naložbe vseh, ki v Pomurju prepoznajo priložnosti zaradi našega znanja, inovativnosti in pridnosti.« Poudaril je,da bo nova obvoznic povezala Pomurje. »Goričko z njo dobiva hitrejšo pot do avtoceste, s tem pa več varnosti na cestah, boljše pogoje za razvoj in lažji dostop do turističnih biserov. Da bo svet še z več radovednosti in radosti odkrival lepote Pomurja.«

Ob tem se je župan zahvalil vsem svojim sodelavcem in vsem, ki so kakorkoli doprinesli, da so se dela danes dejansko začela, saj je bila južna obvozna cesta v prostor umeščena že pred 17 let, del ceste je bil zgrajen leta 2003 v sklopu izgradnje pomurske avtoceste. Leta 2010 je Direkcija RS za infrastrukturo začela s pridobivanjem zemljišč, leta 2012 je bila izdelana dokumentacija pridobitev gradbenega dovoljenja in po izpolnitvi vseh pogojev je leta 2016 pridobila še gradbeno dovoljenje.

Izvedba južne obvozne ceste pomeni izvedbo I. faze predvidene obvoznice, ki se bo kasneje, v II. fazi, nadaljevala do križišča Čarda.  Projekt je vreden dobrih 6 milijonov evrov, dokončan pa naj bi il predvidoma v 16 mesecih. Investitor izgradnje je Direkcija RS za infrastrukturo, soinvestitor Mestna občina Murska Sobota. Izvajalec del je domače gradbeno podjetje Pomgrad d.d s partnerjem Asfalti Ptuj d.o.o.