Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Za takšno odlaganje odpadkov vas doleti kazen

četrtek, 5. Marec 2020

Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v Mestni občini Murska Sobota podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota in mestni inšpektorat na terenu ugotavljata pogoste nepravilnosti pri odlaganju odpadkov.

Zlasti velja izpostaviti nedovoljeno odlaganje odpadkov v naravo, odpadke, ki ne sodijo na zbirna mesta, ter nedovoljeno odlaganje odpadkov na zunanjem dvorišču zbirnega centra v Murski Soboti.

Nezakonito odlaganje odpadkov je po uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15; v nadaljevanju: uredba) in odloku o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 80/13 in 46/19; v nadaljevanju: odlok) prekršek, po kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) pa lahko gre celo za kaznivo dejanje. Predpisana globa, ki se kršitelju posamezniku izreče na podlagi uredbe, znaša od 100 do 300 evrov, za pravno osebo tudi do 30.000 evrov, medtem ko je na podlagi odloka za kršitelje posameznike zagrožena globa v znesku 500 evrov, za pravne osebe pa 2500 evrov.

Vse občanke in občane zato pozivamo, da opustijo tovrstno početje, in jih hkrati opozarjamo, da bo pristojna inšpekcijska služba ob prekrških dosledno ukrepala skladno z navedenimi predpisi.

Mestni inšpektorat Mestne občine Murska Sobota

Dokumenti: