Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Začetek urejanja Tomšičeve ulice

ponedeljek, 24. September 2018

Danes so bila posekana drevesa na Tomšičevi ulici, ki so pričela povzročati škodo na pločniku, hkrati pa so v napoto  komunalnim vodom.  S tem se je začelo urejanje Tomšičeve ulice, ki bo zajemalo:

 • rekonstrukcijo pločnikov ob Tomšičevi ulici
 • rekonstrukcijo obstoječega križišča v krožišče,
 • novo prometno ureditev, 
 • odstranitev in zasaditev novega drevoreda z zelenim pasom na Tomšičevi ulici,
 • rekonstrukcijo obstoječe javne razsvetljave (višji kandelabri, boljša in varčnejša osvetlitev),
 • rekonstrukcijo vodovodnega sistema s hišnimi priključki,
 • rekonstrukcijo meteorne kanalizacije,
 • umestitev razne urbane opreme, kot so klopi in koši za smeti,
 • označevalne table z namenom promoviranja hoje.

Upravljavec kabelskega sistema pa bo sočasno polagal kanalizacijo s katero bo širil svoje kapacitete v bližnji okolici.

Od začetka projektiranja je potekal dialog z mestnima četrtma Turopolje in Partizan, saj smo odločali med dvema različnima rešitvama prometne ureditve v Tomšičevi ulici. Poleg izbrane je bila na izbiro še rešitev brez drevoreda s širšo kolesarsko potjo, člani obeh mestnih četrti pa so se soglasno izrekli za rešitev, ki je vključevala tudi zamenjavo drevoreda.

Odstranjena drevesa bodo v sklopu rekonstrukcije zamenjana z novimi mlajšimi vrstami.  Pločnik bo po novem izveden v neposredni bližini ograj objektov. Tako želimo novo zasajenim drevesom omogočiti več zelene površine.

Namen investicije je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti v Murski Soboti z ureditvijo hodnikov ob Tomšičevi ulici. S tem mestna občina želi zagotavljati osnovne infrastrukturne pogoje za boljšo povezanost urbanih območij z zaledjem, povečanje prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu in izboljšanje kakovosti življenjskega prostora ter posledično vplivati na izboljšanje kakovosti zraka.

Cilji investicije:

 • zagotoviti varne pločnike (hodnike) na Tomšičevi ulici;
 • ureditev krožišča in prehodov;
 • izvedba ukrepov za umirjanje prometa
 • izvedba ukrepov za udobje pešcev
 • osveščanje pešcev o trajnostni mobilnosti in o promociji hoje.

Projekt na Tomšičevi ulici, ki je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, sofinancer pa  je Ministrstvo za infrastrukturo, bodo potekala v dveh sklopih.

Za leto 2018 je predvidena rekonstrukcija daljšega dela pločnika ter izvedba krožišča. Dela bodo predvidoma zaključena konec novembra. V letu 2019 bomo rekonstruirali še krajši odsek Tomšičeve ulice iz smeri ulice Juša Kramarja proti Trstenjakovi ulici.