Začetek urejanja poti ob reki Muri

petek, 9. November 2018

V prihodnjih dneh bodo izvajalci začeli urejati pot ob reki Muri, ki bo obiskovalcem omogočala še pristnejše doživetje narave in uživanje v zavarovanem območju NATURE 2000.

Ureditev poti v dolžini 858 m, ki poteka od broda v Krogu do meje z občino Tišina, bo zajemala planiranje obstoječe utrjene poti, odstranitev grmovja in manjših dreves ter nanos 15 cm plasti gramoznega drobljenca.

Vrednost del znaša 20.283,87 EUR, izbrani izvajalec del, ki naj bi bila ob ugodnih vremenskih razmerah zaključena do konca tega leta,  je podjetje Komunala d.o.o. Murska Sobota.

Naložba se izvaja v okviru projekta GO IN NATURE, projekta, ki se osredotoča na trajnostno vzpostavitev mreže ponudnikov trajnostne zelene infrastrukture in programov za doživetje naravnega okolja na zavarovanih območjih narave v čezmejnem območju na trajnostni način. Operacija je delno sofinancirana iz sredstev ESRR v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014 - 2020.