Začetek gradnje južne obvoznice

četrtek, 20. April 2017

Jutri bo na slepem kraku križišča regionalne ceste Murska Sobota (priključek na avtocesto) in Tomšičeve ulice potekal simbolični dogodek ob začetku gradnje južne obvoznice.

Dogodek je za Mursko Soboto in pomursko regijo zgodovinskega pomena, saj bo izgradnja južne obvoznice prinesla bistveno spremembo prometnih razmer v mestu in celotni regiji. Nova obvozna cesta bo namreč prevzela večji del prometa obstoječe regionalne ceste in s tem razbremenila Industrijsko, Panonsko in Lendavsko ulico. Poleg tega bo predviden sistem obvoznih cest omogočal hitrejši, enostavnejši in varnejši dostop iz mesta ter omogočal hitrejši dostop do avtoceste za občine vzhodnega Goričkega, saj gre za edino povezavo te pokrajine z avtocesto A5 in preko nje z osrednjo Slovenijo.

Izvedba južne obvozne ceste pomeni izvedbo I. faze predvidene obvoznice, ki se bo kasneje, v II. fazi, nadaljevala do križišča Čarda.

Južna obvozna cesta je bila v prostor umeščena leta 2000 z Odlokom o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota, del ceste je bil zgrajen leta 2003 v sklopu izgradnje pomurske avtoceste. Leta 2010 je Direkcija RS za infrastrukturo začela s pridobivanjem zemljišč, leta 2012 je bila izdelana dokumentacija pridobitev gradbenega dovoljenja in po izpolnitvi vseh pogojev je leta 2016 pridobila še gradbeno dovoljenje. Leta 2016 so bile, skladno s kulturno-varstvenim soglasjem, izvedena arheološka izkopavanja in odstranitev kulturne dediščine z območja poteka obvozne ceste.  

Projekt vreden dobrih 6 milijonov evrov bo, v okviru 7. prednosti osi (Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnost) iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80 % upravičenih stroškov.

Rok za izgradnjo obvoznice je 16 mesecev.

Investitor izgradnje je Direkcija RS za infrastrukturo, soinvestitor Mestna občina Murska Sobota. Izvajalec del bo domače gradbeno podjetje Pomgrad d.d s partnerjem Asfalti Ptuj d.o.o.

Zaradi dogodka bo jutri v času od 10.00 do 16.00 popolna zapora državne ceste na odseku 1396 M.Sobota (Gaj) - Priključek Murska Sobota in  popolna zapora občinske ceste  Tomšičeva ulica (od Ulice Jožeta Benka do priključka na dovozno cesto do avtoceste).