Začenja se ureditev spomenika osvoboditeljem na Trgu zmage

petek, 3. November 2017

Mestna občina Murska Sobota si že vrsto let prizadeva za ureditev spomenika osvoboditeljem na Trgu zmage, pobuda za sodelovanje pri ureditvi je prišla tudi s strani Veleposlaništva Ruske federacije, ki bo prvo fazo ureditve spomenika tudi sofinancirala.

V sklopu celovite ureditve Trga zmage se je danes začela prva faza, ki bo zajemala konservatorsko restavratorska dela na spomeniku osvoboditeljem samem. V tej fazi bo v skladu s programom Restavratorskega centra ter pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pogodbeni izvajalec očistil in popravil kamnite, to je marmorne elemente spomenika. V prihodnjem letu načrtujemo še obnovo topov in bronastih skulptur vojakov.  V drugi fazi ureditve Trga zmage pa se prihodnjo pomlad načrtuje obnova spodnjega dela spomenika ter celovita ureditev okolice spomenika in parka.

Spomenik osvoboditeljem je iz leta 1945 je eden prvih spomenikov, postavljenih neposredno po zaključku druge svetovne vojne. Edini na Slovenskem je posvečen skupnemu boju in žrtvam jugoslovanskih in sovjetskih narodov. Njegovi avtorji so arhitekt Arončik in brata kiparja Boris in Zdenko Kalin. Spomenik stoji v jedru Murske Sobote v zamiku osi grajskega parka na parkovno urejenem Trgu zmage.

Pogodbeni izvajalec konservatorsko restavratorskih del je podjetje DIST d.o.o. iz Celja,  vrednost predvidenih del je nekaj manj kot 15.000 evrov, od tega bo Veleposlaništvo Ruske federacije sofinanciralo dela v vrednosti nekaj manj kot 13.000 evrov. Rok dokončanja del je 45 dni, in upamo, da bo vreme izvajalcem naklonjeno za pravočasno ureditev spomenika.