Začela so se dela pred Zdravstvenim domom Murska Sobota

sreda, 16. Junij 2021

Začela so se dela pred Zdravstvenim domom Murska Sobota, kjer poteka rekonstrukcija pločnika, kjer bosta odslej bosta urejena ločena pasova za pešce in kolesarje. Prav tako bodo urejena parkirišča z namenom umirjanja prometa pred zdravstvenim domom in omogočanja varnega izstopanja iz avtomobila vsem uporabnikom, še posebej ranljivim skupinam.  

Rekonstrukcija parkirišča je predvidena tako, da se izvede nova dovozna cesta za parkirna mesta, ki bodo odslej pod kotom 45°, dostop na parkirišče bo z nove dovozne ceste.

Dovozna cesta, ki  se bo začela na vzhodu (pred dispanzerjem za otroke) bo enosmerna in se bo zaključila na zahodu pred priključkom na Kopališko ulico.  

V času gradnje bo parkiranje pri zdravstvenem domu še vedno možno na parkirišču v »otoku«, dostopni poti do gradu ter na Kopališki ulici. Vrednost investicije znaša 256.411 EUR, v višini do 95.653 EUR jo sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Gradbena dela bodo predvidoma dokončana do konca julija.

Udeležence v prometu in uporabnike storitev zdravstvenega doma prosimo za upoštevanje prometne signalizacije in obvestil glede dostopov do ordinacij.