Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je z dnem 15. 1. 2019 sodno razvezalo pogodbo o zaposlitvi s Sabino Gutalj.

petek, 15. November 2019

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je z dnem 15. 1. 2019 s sodbo razvezalo pogodbo o zaposlitvi med Mestno občino Murska Sobota in go. Sabino Gutalj. Sodišče je še razsodilo, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz aprila 2015 nezakonita in da je mestna občina dolžna ge. Gutalj izplačati vse plače od odpovedi do sodne razveze ter denarno povračilo zaradi sodne razveze v višini 7 plač.

Sodbo sodišča bomo spoštovali, se pa z njo ne strinjamo in to kljub temu, da je sodišče sodno razvezalo pogodbo o zaposlitvi z go. Gutalj. Zdi se nam nesprejemljivo, da sodišče na prvi stopnji ugotovi, da je izredna odpoved bila zakonita, da tudi Višje delovno in socialno sodišče ugotovi, da so kršitve, ki jih je mestna občina očitala ge. Gutalj dokazane, da pa niso tako hude, da bi opravičevale odpoved zaposlitve, a očitno spet dovolj močne, da je sodna razveza pogodbe o zaposlitvi upravičena. Zato bo mestna občina zoper sodbo, ki je dokončna in jo je potrebno izvršiti, v predpisanem roku vložila izredno pravno sredstvo.

Mestna občina Murska Sobota bo morala plačati visok znesek. Res je, da bi ga lahko namenili za različne potrebne investicije. Res je tudi, da namesto ge. Gutalj do zaključka sodnega postopka nismo dodatno zaposlovali, tako, da smo dosojeni znesek dejansko prihranili. Ne moremo pa mimo vsega, kaj so morale podrejene sodelavke in sodelavci ge. Gutalj v kritičnem času v sodelovanju z njo prestati. Zato ne glede na ceno, ki jo bomo plačali, lahko ugotovimo, da smo delno izgubili pravdo, a ohranili smo čast in dostojanstvo zaposlenih na mestni občini.