Velika požarna ogroženost

četrtek, 5. April 2012

Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja  na  območju Mestne občine Murska Sobota do preklica še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Na podlagi 7. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/06) je v naravnem okolju prepovedano:

- kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj,

- puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in  policija bodo v času razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajale poostren nadzor.

Občane prosimo, da upoštevate navedena opozorila do preklica, ki bo objavljen v javnih medijih.

V primeru požara pokličite  številko  "112".