Vaja državnega pomena Murska Sobota 2017

petek, 9. Junij 2017

V sklopu Bogatajevih dnevov je danes v Murski Soboti potekala vaja državnega pomena s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami "Vaja Murska Sobota 2017", ki si jo je poleg ministrice za obrambo RS Andreje Katič, podpredesnika vlade RS mag. Dejana Židana, generalnega direktora Uprave RS za zaščito in reševanje Darka Buta in župana dr. Aleksandra Jevška ogledal tudo predsednik RS Borut Pahor.

Temeljni cilj vaje je bil preveriti pripravljenost in odzivnost različnih organov, enot in služb, ki sodelujejo pri izvajanju ukrepov ter naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih ujmah in verižnih nesrečah. Vaja je potekala v Ledavskem naselju in Industrijski ulici.