V Polani nastaja krožišče

sreda, 25. September 2019

V Polani bodo v teh dneh začeli graditi štirikrako krožišče z ureditvijo pločnikov, ki bodo potekali do pokopališča v Polani. V sklopu gradbenih del bo na tem delu urejena tudi javna razsvetljava. Z ureditvijo urbanega krožišča se bo izboljšala prometna varnost v križišču lokalnih cest v Polani, istočasno pa bo to ukrep za umirjanje prometa. Z ureditvijo pločnika v krožišču ter z nadaljevanjem pločnika vse do pokopališča  se zagotavlja varnost najranljivejšim v prometu.

Vrednost celotne investicije je 124.376 EUR, pri čemer del stroškov krije podjetje Roto Group in sicer za dela, ki se izvedejo na račun dodatnega kraka – priključka direktno v krožišče. Delež Mestne občine Murska Sobota je 118.471 EUR, izbrani izvajalec del je Komunala Murska Sobota. Predviden zaključek del je do konca novembra 2019.