Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

V Černelavcih se nadaljuje sanacija kanalizacijskega omrežja

torek, 27. Avgust 2019

Kot smo že poročali, se je v lanskem letu začela sanacija kanalizacijskega sistema K7 v Černelavcih (del Dalmatinove, Liškove in Slovenske ulice), ki je bila dokončana v juniju, prav tako je bila izvedena preplastitev cest na tem območju.

Z notranjo zatesnitvijo se je povečala pretočnost, podzemni jaški so bili na delu kanalizacije, kjer so dimenzije kanala ustrezale izdelani analizi, dvignjeni na nivo cestišča. Namestili so tudi merilca za meritev pretočnosti na severnem zbiralniku pred in za naseljem Černelavci, s katerima spremljajo pretočnost severnega zbiralnika.

Ta teden so v Černelavcih začeli s prenovo kanala K8 (Črtomirova ulica in del Liškove ulice), dela bodo predvidoma dokončana v mesecu oktobru, izvajalec del je GMW d.o.o., vrednost del znaša 160.000 EUR.