Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

V Černelavcih pomembna investicija

torek, 5. Maj 2020

Po sanaciji drugega kanala K8 težav s poplavljanjem več ne bi smelo biti.

V Černelavcih so s sanacijo severnega zbiralnika začeli že v letih 2016 in 2017. Kljub sanaciji zbiralnika se je izkazalo, da imajo krajani, ki so priključeni na sekundarno omrežje, ob večjih dežnih padavinah v krajšem časovnem obdobju še vedno težave z odvajanjem vode. Ker so priključeni na mešani sistem kanalizacije, se sočasno odvajata meteorna in fekalna voda, zato je občina z upravljavcem javnim podjetjem Komunala leta 2018 pristopila k reševanju problematike na sekundarnem omrežju.

Obnovljeni tudi pločniki

Tako se je še istega leta saniral kanal K7, ki zajema del Dalmatinove, Liškove in Slovenske ulice, lani se je začela še sanacija kanala K8, ki zajema del Liškove ulice in Črtomirove ulice, dela pa naj bi bila zaključena v času izdaje tokratne številke Soboških novin. Izbran izvajalec je bilo podjetje GMW, pogodbena vrednost del je znašala dobrih 155 tisoč evrov. Mestna občina je že pri projektiranju želela celovito urediti javno gospodarsko infrastrukturo, in sicer kanalizacijo in vodovod. Sočasno je k obnovi svoje infrastrukture pristopilo podjetje Telemach. Obstoječo kanalizacijo v izmeri 242 metrov, ki je bila na kanalu K8 poddimenzionirana in potrebna obnove, so odstranili, nato pa se posvetili gradbenim delom z izkopi gradbene jame z razpiranjem, polaganjem kanalizacijskih cevi z jaški in obbetoniranjem kanalizacijskih cevi, sočasno so polagali še vodovod ter gradbene jame zasipali s komprimiranjem po plasteh. Ker so bile globine izkopov kanalizacije velike in ker bi se radi izognili posedkom asfalta na teh območjih, je občina izvajalcu podaljšala rok izvedbe. S tega vidika so v letu 2019 izvedli le grobe asfalte, medtem ko bodo v letu 2020 še fine. Sočasno je bil obnovljen tudi obojestranski pločnik na Črtomirovi ulici ter delu Liškove ulice, prav tako v dolžini 242 metrov.

Karlo Vratarič, Soboške novine, april 2020