Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Urejanje ulic in vodovodnega omrežja v mestnih četrtih Partizan in Park

ponedeljek, 20. Julij 2020

Mestna občina Murska Sobota je ta teden pristopila k izvajanju investicije urejanja mestnih ulic in vodovodnega omreža, ki so bila načrtovana v letošnjem proračunu. Le-ta zajema ureditev dveh krakov Južne ulice, preplastitev Vrazove in Aškerčeve ulice ter obnovo vodovodnih omrežij v Vrazovi, Aškerčevi, Razlagovi ulici ter ulici Štefana Kuharja.

Investicija, katere skupna vrednost znaša 229.901 EUR, v znesku 174.434 EUR pa jo sofinancira Republika Slovenija (delež MOMS znaša torej 55.467 EUR, bo predvidoma zaključena do konca oktobra. Dela izvaja družba Pomgrad, d.d. in podizvajalec Komunala javno podjetje Murska Sobota.