Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Ureditev pločnikov v Prešernovi, Kopitarjevi in ulici Štefana Kuzmiča

sreda, 28. Marec 2018

Mestna občina Murska Sobota bo v začetku meseca aprila začela z urejanjem pločnikov na Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča v Murski Soboti, kjer trenutne ureditve žal ne zagotavljajo osnovnih pogojev varnosti in udobja za pešce.

Na tem območju ali v njegovi neposredni bližini je več javnih zavodov: vrtec na Prešernovi ulici in Kopitarjevi ulici ter dve osnovni šoli. Hkrati se v neposredni bližini nahajata tudi dva mestna parka, ki služita občanom kot prostor za rekreacijo in sproščanje. 

Za povečanje prometne varnosti najšibkejših udeležencev v prometu in izboljšanje kakovosti življenjskega prostora bodo izvedene naslednje aktivnosti:

  • ureditev manjkajočih pločnikov za pešce na Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča;
  • rekonstrukcija obstoječih križišč v krožišče ali nivojske ploščadi z nivojskimi prehodi za pešce;
  • zasaditev dreves v severnem delu ulice Štefana Kuzmiča bo prijetno nadaljevanje obstoječega drevoreda na južnem delu omenjene ulice, kar bo nedvomno zvišalo raven udobja pešca:
  • umestitev urbane opreme, kot so klopi in koši za smeti;
  • označevalne table z namenom promoviranja hoje;
  • rekonstrukcija obstoječe javne razsvetljave, meteorne kanalizacije in vodovodnega omrežja.

Skupna vrednost investicije z vsemi povezanimi stroški je predvidena v višini 223.000 EUR z vključenim DDV. Za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del pa je na javnem razpisu bil izbran ponudnik Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.  

V času izvajanja gradbenih del bo na teh ulicah moten promet za tovorna vozila in kolesarje ter oteženo prehajanje ulic za pešce, zato vse udeležence prosimo za strpnost in razumevanje.