Ureditev pločnika in javne razsvetljave v Markišavcih

ponedeljek, 9. December 2019

V naselju Markišavci je bil te dni dokončan nov pločnik dolžine 150 m in štiri nova stojna mesta javne razsvetljave, ki bodo izboljšali varnost najranjljivejših skupin v prometu.

Vrednost investicije, ki jo je v celoti financirala Mestne občina Murska Sobota je 13.641 €. Dela je izvedla družba Elektromontaža Puhan, d.o.o iz Kobilja.