Ureditev parkirišča med Cankarjevo in Slomškovo ulico

torek, 30. Oktober 2018

Prihodnji teden se bodo pričela dela za ureditev gramoziranega parkirišča med Cankarjevo in Slomškovo ulico, ob objektu Mensana.

Z začetkom del na parkirišču v središču mesta med Cankarjevo in Slomškovo ulico v Murski Soboti se uresničuje dolgoletna želja prebivalcev Murske Sobote po ureditvi tega neuglednega dela našega mesta. Parkirišče se predvideva v asfaltni izvedbi, z ureditvijo 32 parkirnih mest za avtomobile, 2 parkirnih mest za invalide ter 8 parkirnih za motorna kolesa. Parkiranje bo plačljivo s parkomatom, parkirnina bo predvidoma enake višine kot na vseh ostalih javnih plačljivih parkiriščih v mestu (modra cona).

Vrednost investicije je 62.926,65 EUR, investicija je financirana iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, podjetje CEROP bo sofinanciralo izvedbo v dogovorjeni višini 30.000 EUR.

Izbrani izvajalec del, ki naj bi bila zaključena do konca novembra 2018, je podjetje Komunala d.o.o. Murska Sobota.