Ureditev kolesarskih in drugih površin na Grajski in Ciril Metodovi ulici

sreda, 19. Maj 2021

Prihodnji teden se bo začela izgradnja kolesarske steze na Ciril Metodovi ulici (ob mestnem parku), istočasno pa bo na Grajski ulici pred zdravstvenim domom potekala rekonstrukcija kolesarske steze s pločnikom in parkirišči. Obnovljeni bodo tudi vsi spremljajoči komunalni vodi (meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, zasaditve).

Območje ureditve  je prometno zelo obremenjeno in ena izmed črnih točk za kolesarje v mestnem središču. Kolesarji iz zahodne smeri Ciril Metodove ulice imajo del kolesarske poti urejene, v  neposredni bližini mestnega parka pa so utesnjeni v združenem prometu z motornimi vozili in več križišči na zelo majhnem območju. Obstoječa parkirišča pred zdravstvenim domom s pravokotnim parkiranjem glede na cestišče niso varna za promet, poleg tega pa prednji deli vozil, ki posegajo v pločnik omejujejo varno in udobno pot pešcev in kolesarjev.

 

Kako bo odslej urejeno parkiranje pred zdravstvenim domom?

Namen rekonstrukcije pločnika (ločena pasova za pešce in kolesarje) z rekonstrukcijo parkirišč pred zdravstvenim domom je umiriti promet, uporabnikom, še posebej ranljivim skupinam pa omogočiti varno izstopanje iz avtomobilov.

Rekonstrukcija parkirišča je predvidena tako, da se izvede nova dovozna cesta za parkirna mesta, ki bodo sedaj pod kotom 45°, dostop na parkirišče bo z nove dovozne ceste.

Dovozna cesta, ki  se bo začela na vzhodu (pred dispanzerjem za otroke) bo enosmerna in se bo zaključila na zahodu pred priključkom na Kopališko ulico.  

Namen ureditve obeh kolesarskih stez s pločniki je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti v Murski Soboti ter povečanje prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu, posledično pa tudi vplivati na izboljšanje kakovosti zraka.

V času gradnje bo parkiranje pri zdravstvenem domu še vedno možno na parkirišču v »otoku«, dostopni poti do gradu ter na Kopališki ulici. Uporabnike motornih vozil prosimo za strpnost v času gradnje ter uporabo parkirnih mest v okolici. Dostop do zdravstvenega doma za pešce in kolesarje bo urejen s prometno zaporo.

Vrednost investicije znaša 256.411 EUR, v višini do 95.653 EUR jo sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Gradbena dela bodo predvidoma dokončana do konca julija.