Ureditev hodnika za pešce v ulici Jožefa Benka

torek, 14. November 2017

Minuli konec tedna so bila dokončana dela v ulici Jožefa Benka in delu Kajuhove ulice, kjer je bil urejen hodnik za varen in nemoten prehod pešcev, ki so doslej bili primorani uporabljati cestišče. Želja občine je, da se postopoma poveže še del ulice proti Tomšiščevi in Kroški ulici. Končna cena naložbe v ureditev infrastrukture je  bila  27.922,64 evrov.