Upravljanje z izbranimi gozdnimi območji Natura 2000 ob Muri

petek, 25. September 2015

Delavnica za širšo javnost »UPRAVLJANJE Z IZBRANIMI GOZDNIMI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI« pod okriljem projekta »GoForMura« bo potekala v hotelu Elizabeta v Lendavi, 13.-14. oktobra 2015.

Na srečanju in delavnici bomo javnostim predstavili različne elemente in vidike, ki naj bi bili vključeni v načrt upravljanja z območjem Natura 2000. Prvi dan bomo predstavili opravljene aktivnosti v projektu GoForMura in prihodnje naloge, ki nas čakajo. Zaželeno je vaše sodelovanje v razpravah, ki bodo sledile vsebinskim sklopom. V drugem dnevu delavnice bo poudarek na zbiranju mnenj, potreb, želja deležnikov in usklajevanju le-teh pri pripravi načrta upravljanja za izbrani območji ob Muri.

Program prilagamo v priponki (morebitna odstopanja bodo objavljena na GoForMura/novice).

Zaradi lažje organizacije vas prosim, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 10.10. 2015 na Doodle strani ali e-naslovu: spela.planinsek@gozdis.si

Vabljeni v imenu delovne skupine GoForMura!