Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Ulični zbiralniki za zbiranje odpadnega jedilnega olja

torek, 5. December 2017

Spoštovane občanke in občani,

odpadno jedilno olje in masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. kot registriran zbiralec odpadnega jedilnega olja in imetnik certifikata ISCC EU, ki se nanaša na izpolnjevanje posebnih pogojev za zbiranje in obdelavo odpadnega jedilnega olja, v okviru gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov omogoča gospodinjstvom Mestne občine Murska Sobota (MO Murska Sobota) prepuščanje odpadnega jedilnega olja:

-         v Zbirnem centru za ločeno zbiranje frakcij Murska Sobota in

-         na akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev.

 

Da bi se geografsko približali povzročiteljem tega odpadka, smo meseca novembra 2017 v sodelovanju z MO Murska Sobota namestili ulične zbiralnike za zbiranje odpadnega jedilnega olja v mestu Murska Sobota na naslednjih lokacijah:

·     na ekološkem otoku pri transformatorju v Prešernovi ulici,

·     na ekološkem otoku pri transformatorju v Jakobovem naselju,

·     ob parkirišču na Mojstrski ulici,

·     pri semaforiziranem križišču Gregorčičeve in Lendavske ulice,

·     na ekološkem otoku ob športnem igrišču OŠ III Murska Sobota na Trstenjakovi ulici.

Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 02/526-84-50 ali nam pišite na e-naslov info@saubermacher-komunala.si.

Saubermacher Komunala Murska Sobota