Ukrepi za racionalizacijo porabe vode zaradi suše na vodovodnem sistemu Murska Sobota

četrtek, 21. Junij 2012

V priponki objavljamo ukrepe za racionalizacijo porabe vode zaradi suše na vodovodnem sistemu Murska Sobota, ki jih je posredovala Komunala javno podjetje d.o.o. in prosimo, da navodila dosledno upoštevate.