Suša 2012

ponedeljek, 8. Oktober 2012

Mestna občina Murska Sobota obvešča vse lastnike kmetijskih površin na območju Mestne občine Murska Sobota, da bo izvedeno zbiranje vlog oškodovancev, ki so zaradi suše v letu 2012 utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Zbiranje vlog bo izvedeno kljub temu, da s strani države ni zagotovil o izplačilu škode.

Popis za oškodovance bo potekal  v sejni dvorani mestne občine od 8. do 14. ure in sicer:

  • za oškodovance iz Kroga in Satahovec: v torek, dne 9. oktobra,
  • za oškodovance iz Bakovec, Murske Sobote in Rakičana: v sredo, dne 10. oktobra,
  • za oškodovance iz Kupšinec, Černelavec in Veščice: v četrtek, dne 11. oktobra,
  • za oškodovance iz Polane, Nemčavec in Markišavec: v petek, dne 12. oktobra,
  • za oškodovance z bivališčem izven mestne občine: v ponedeljek, dne 15. oktobra.

Podroben kraj in čas popisa je naveden tudi na obvestilih, ki so razobešena na oglasnih deskah posamezne KS.

Vsak prijavitelj škode mora predložiti vlogo za neposredna plačila 2012.