Stališča do pripomb - OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)

torek, 31. Marec 2020

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 9. redni seji, dne 30.01.2020, soglasno sprejel stališča do pripomb, ki so bile podane v času obeh javnih razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106). Sprejeta stališča so v priponki.