Stališča do pripomb iz javne razgrnitve - predlog OPPN za stanovanjsko območje v Rakičanu ter predlog OPPN za stanovanjsko območje v Pušči

petek, 11. Maj 2018

Objavljamo sprejeta stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve, in sicer za naslednja dva prostorska akta:

 - predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3) ter

 - predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2).

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je predmetna prostorska akta obravnaval na svoji 28. redni seji, dne 19.4.2018.