Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve

petek, 19. Avgust 2016

Objavljamo stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem načrtu za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti.