Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Spremenjen prometni režim pri Splošni bolnišnici

sreda, 25. September 2019

Mestna občina Murska Sobota bo na območju Splošne bolnišnice Murska Sobota v Rakičanu spremenila prometni režim. Na območju  med zgradbo pošte in trgovine ter Domom starejših, kjer je bilo do zdaj dovoljeno parkiranje, bodo postavljeni smerniki. Parkiranje na tem območju več ne bo mogoče.

Mestna uprava je večkrat bila opozorjena na problem odvijanja prometa na delu Ulice Dr. Vrbnjaka, predvsem iz vidika zagotavljanja varnosti pešcev in odvijanja prometa. Sprva se je na navedeni ulici pojavil problem parkiranja na robu vozišča, kar je onemogočalo dvosmerni promet. Problem smo skušali rešiti s fizičnimi ovirami na eni strani ceste. S tem pa ni bil rešen problem zagotavljanja varnosti pešcev, saj so bili pešci zaradi parkiranih vozil na drugem robu vozišča, nemalokrat prisiljeni pot nadaljevati po vozišču.

Za zagotavljanje varnosti pešcev bo spremenjena tudi prometna signalizacija.  Iz smeri Splošne bolnišnice Murska Sobota v smeri Doma starejših Rakičan, bo nadalje onemogočeno parkiranje zaradi vzpostavitve koridorja za pešce,  vozna površina bo s postavitvijo smernikov torej fizično ločena od površine za pešce.