Sprememba pri javnem zbiranju ponudb za najem oglaševalskega prostora v javnem glasilu Mestne občine Murska Sobota "Soboške novine"

četrtek, 19. November 2015

Številka: 430-0062/2015-4

Datum: 19.11.2015

SPREMEMBA PRI JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA NAJEM OGLAŠEVALSKEGA PROSTORA V JAVNEM GLASILU MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA »SOBOŠKE NOVINE«

Javno zbiranje ponudb za najem oglaševalskega prostora v javnem glasilu Mestne občine Murska Sobota »Soboške novine«, se spremeni in sicer:

V točki g) se spremeni čas javnega odpiranju ponudb in definira mesto odpiranja. Javno odpiranje ponudb bo 23.11.2015 ob 11.30 uri na sedežu Mestne občine Murska Sobota in sicer v mali sejni sobi - III. nadstropje Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.

Ostala določila javnega zbiranja ponudb ostanejo nespremenjena.

dr. Aleksander Jevšek

Ž U P A N