Sporočilo ob evropskem dnevu jezikov

torek, 24. September 2013

Informacijska točka Europe Direct Murska Sobota (Zavod PIP) bo v sodelovanju z Gimnazijo Murska Sobota ob evropskem dnevu jezikov izvedla dogodek Pogovori se z menoj. Dijaki bodo v središču Murske Sobote in Trgovskem centru Maximus ljudi spodbujali v pogovor v tujem jeziku.

Evropska unija ne bi mogla delovati brez sporazumevanja. Tako bo naša naloga, da osveščamo ljudi o pomembnosti znanja tujih jezikov in to na zelo preprost način - s pogovorom. Od tod ime našega dogodka »Pogovori se z menoj«. Dijaki Gimnazije Murska Sobota bodo v četrtek 26.9.2013, med 10. in 14. uro, na voljo občanom, da se z njimi pogovorijo v tujem jeziku (angleški, nemški ali španski jezik), ki ga bodo imeli navedenega na prepoznavnih rumenih majicah. Skupine dijakov se bodo nahajale v središču mesta (Trg kulture, Kocljeva, Ulica Štefana Kovača, Kardoševa ulica, Slovenska ulica, mestni park…) in Trgovskem centru Maximus. Dogodek Pogovori se z menoj bo istočasno potekal tudi v Mariboru in na Ptuju.

Namen evropskega dneva jezikov je opozoriti na pomen večjezičnosti v Evropi, ohranjanja jezikovne in kulturne različnosti ter spodbujanje učenja jezikov v šoli in zunaj nje. Za Evropsko unijo velja geslo Združeni v različnosti; in prav to različnost slavimo z evropskim dnevom jezikom. Evropa je prava jezikovna zakladnica: 24 uradnih jezikov EU, več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, ki jih govorijo pripadniki avtohtonih evropskih skupnosti, jeziki priseljencev iz drugih držav in celin. Z razumevanjem in uporabo več jezikov lahko državljani bolje razvijajo svoje zmogljivosti na zasebnem in poklicnem področju. Znanje jezikov je bistveno tudi za enakost in vključevanje. Glede na čedalje večjo mobilnost, globalizacijo gospodarstva in spreminjajoča se gospodarska gibanja je potreba po učenju jezikov in razvoju večjezičnega in medkulturnega izobraževanja izrazitejša kot kdajkoli prej.