Sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

ponedeljek, 16. Julij 2018

Objavljamo informacije o razpisih za vračilo sredstev za tiste, ki so bili  vključeni v neformalne programe  in tudi v primeru pridobitve izobrazbe.