Sodelovanje med Mestno občino Murska Sobota in avstrijsko občino Bad Radkersburg

torek, 16. April 2019

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek in župan avstrijskega obmejnega mesta Bad Radkersburg Heinrich Schmidlechner  ter  predstavnik partnerja, podjetja Human tecnology Styria iz Gradca,  Christoph Kurre, so danes podpisali pismo o nameri o sodelovanju med obema občinama na področju zdravja. Dogodka se je udeležila tudi predstojnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Območna enota Murska Sobota Tatjana Kranjc Nikolić in podžupan Bad Radkerburga Joseph Sommer.

Na pobudo predstavnikov občine Bad Radkersburg in Nacionalnega inštituta za javno zdravje Območna enota Murska Sobota se je leta 2018 vzpostavilo sodelovanje  na področju zdravja. Ustanovljena je čezmejna delovna skupina deležnikov poimenovana PROMURA. Skupina je identificirala ključne skupne izzive čezmejne regije na področju zdravja ter predlagala nekatere možne skupne projektne ideje.

Na pobudo slovenskih deležnikov skupine PROMURA so se ustanove, ki imajo vpliv na zdravje prebivalcev regije medsebojno povezale z namenom identifikacije prioritetnih izzivov ter predloga možnih rešitev. V skupini so poleg zdravstvenih ustanov - Splošne bolnišnice Murska Sobota, Zdravstvenega doma Murska Sobota in Zdravstvenega doma Gornja Radgona še regijske razvojne agencije, Dom starejših občanov Radenci, Zdravilišče Radenci, Pomurska gospodarska zbornica, Center za zdravje in razvoj, predstavniki občin.

Namen slovenske skupine je vključiti vsebine zdravja v strateški razvojni načrt regije, ki bo vodilo za načrtno in usklajeno delovanje ter pot za pridobivanje evropskih sredstev.

Namen čezmejne skupine PROMURA je okrepiti sodelovanje na področju aktivnega in zdravega staranja, izmenjave dobrih praks in iskanju skupnih rešitev za boljše zdravje prebivalcev.

Župan Jevšek je ob tem povedal, da se regiji na obeh straneh meje soočata z istimi izzivi na področju zdravja in staranja prebivalstva. Poudaril je, da lahko skozi sodelovanje, ki bo temeljilo na izmenjavi dobrih praks, storimo veliko za to, da se bodo starejši tudi po aktivni delovni dobi počutili koristni, s svojim znanjem in izkušnjami prispevali v dobrobit družbe in tudi tretje življenjsko obdobje živeli srečno.