Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sobota jo potrebuje, Prekmurje si jo zasluži

petek, 28. September 2018

Danes je stekel promet po 2,72 kilometra dolgi južni obvoznici. Vrednost odprtega odseka je dobrih šest milijonov evrov.

Skupaj z murskosoboškim županom Aleksandrom Jevškom so jo namenu predali predsednik vlade Marjan Šarec, predsednik državnega zbora Dejan Židan, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko.  

Jevšek: »To je izjemna pridobitev za regijo in mesto«

Župan Aleksander Jevšek je ob tej priložnosti povedal, da smo v Pomurju ponosni na to, da tukaj čas teče počasneje, in da imamo idealno okolje za visoko kakovost življenja. »V tem vidimo priložnost. Odlično zlitje urbanega in naravnega prostora, čudovita narava, Mura s svojo življenjsko silo, prodorno podjetništvo in povezana skupnost – s to vizijo pogumno načrtujemo in razvijamo mestne projekte, da ustvarimo priložnosti in Mursko Soboto spreminjamo v mesto prihodnosti,« pravi Jevšek. O novi obvoznici dodaja, da z njo Murska Sobota postaja bolje povezana. »Z obvoznico razbremenjujemo mestno središče, ustvarjamo več priložnosti za življenje na ulicah in trgih, uresničujemo vizijo živega mesta z boljšim zrakom in boljšimi pogoji za kakovostno življenje. Z obvoznico povezujemo mesto in regijo z avtocestnim omrežjem in vseevropskim koridorjem Lizbona–Kijev. Goričko je od danes bližje Ljubljani, Severna obrtno-industrijska cona je bolje povezana s svetom in lahko zato postane še konkurenčnejša za nove naložbe.« Obvoznica pomeni, kot pravi župan, tudi več varnosti na cestah, boljše pogoje za razvoj in lažji dostop do turističnih doživetij naše regije. Opozoril je na vrsto naporov, ki so do nje pripeljali, ter številne sestanke in soočanja argumentov. Gre za skupni projekt mestne in državne politike, ki sta izboljšanje prometne varnosti in povezljivosti v Murski Soboti in Pomurju razumeli kot skupno prioriteto. Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem, ki so prispevali k temu, da se danes lahko po obvoznici zapeljemo, in velikokrat niso nikjer omenjeni.

Bratušek: »Varnost je ena naših prioritet«

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je položaj zasedla šele dva tedna pred otvoritvijo, je uvodoma povedala, da za murskosoboško obvoznico nima zaslug, da pa je vesela, ker se je otvoritve udeležil nekdanji minister Peter Gašperšič, ki je odgovoren in zaslužen za odprtje obvoznice. Zahvalila se je vsem, ki so pri projektu sodelovali. Ministrica je pojasnila, da je odprta južna obvozna cesta dolga 2,72 kilometra, ima odvodnjavanje, nadvoz je dolg 43 metrov, zraven spadata še krožišči, nameščeni sta bili ustrezni prometna oprema in signalizacija, urejeni sta zaščita komunalnih vodov in aktivna protihrupna zaščita v dolžini 294 metrov. Opozorila je še na varnost na cestah, ki je po njenih besedah ena prednostnih nalog koalicije in vlade. In dobra infrastruktura je osnova zanjo. Veliko pozornosti in finančnih sredstev bodo, kot pravi, v prihodnjih štirih letih namenili ravno za prometno infrastrukturo.

Šarec: »Logistika in cestne povezave so temelj uspešne družbe«

Novi predsednik vlade Marjan Šarec je ob tej priložnosti povedal, da dobro ve, koliko naporov je vloženih v tak projekt, ki se na začetku včasih zdi celo misija nemogoče. Obvoznica, kot pravi, pomeni razbremenitev, manj čakanja v kolonah, možnost, da pridejo ljudje prej v službo, ter izboljšano logistiko. »Nič ne pomagajo proizvodnja in dobri izdelki, če potem zaradi kolon teh izdelkov ni mogoče hitro dostaviti na trg. Pot od točke A do točke B bo hitrejša za vse,« je še dodal predsednik vlade.

Projekt vreden šest milijonov evrov

Vrednost odprtega odseka južne obvoznice je 6,09 milijona evrov. Od tega je bilo 5,13 milijona evrov zagotovljenih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Preostala sredstva sta prispevali Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Mestna občina Murska Sobota. Dela je izvedlo domače gradbeno podjetje Pomgrad skupaj s partnerjem Asfalti Ptuj. Pri prerezu traku so sodelovali dijaki Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, ki so sodelovali pri projektu o trajnostni mobilnosti. Po prerezu traku je po cesti prvi zapeljal električni avtomobil. Na otvoritev obvoznice je prikolesarila večja skupina Bakovčanov.

Od Expana in Soboškega jezera do Čarde

Nadvoz, ki je zdaj postal najvišja vzpetina nad mestom, kot pravi Jevšek, odpira nove razglede na mesto in nadaljnje projekte. »Od Expana in Soboškega jezera do Čarde, to je naša vizija. Naša pozornost se seli na naslednji izziv na obzorju: vzhodni del obvoznice in nato na zahodni krak proti Avstriji. Na tem v sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo že delamo. Zato dajem danes pobudo visokim predstavnikom države, predsedniku parlamenta, predsedniku vlade in ministrici, da projekte obvoznice nadaljujemo takoj. Mi smo pripravljeni. Sobota jo potrebuje. Še več: Prekmurje si jo zasluži,« je povedal Jevšek. Bratuškova je v nagovoru ob tej priložnosti županu odgovorila, da so na ministrstvu pripravljeni in da je prepričana, da bodo dela na vzhodni obvoznici stekla, kot je načrtovano.

Vzhodna obvoznica leta 2020

Obvoznica okoli mesta se gradi v dveh fazah. Južna obvozna cesta pomeni izvedbo prve faze vzhodne obvoznice, ki se bo pozneje, v drugi fazi, v dolžini 3,18 kilometra nadaljevala do križišča pri Čardi. Izgradnja celotne obvozne ceste bo pomenila bistveno spremembo prometnih razmer. Nova obvozna cesta bo prevzela večji del prometa obstoječe regionalne ceste R3-740 ter hkrati prevzela funkcijo regionalne ceste R1-232 in s tem razbremenila Industrijsko, Panonsko in Lendavsko ulico. Predviden sistem obvoznih cest bo omogočal hitrejši, enostavnejši in varnejši dostop iz mesta do avtoceste A5. Ocenjena vrednost izgradnje celotne obvoznice je po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo 30,7 milijona evrov. Začetek gradnje druge etape obvoznice bo v najboljšem primeru leta 2020. Kot pravijo na direkciji, bo zaradi zagotavljanja poplavne varnosti treba zgraditi zadrževalnik, ki se nahaja v Občini Moravske Toplice, torej zunaj OPPN za obvoznico. Direkcija je za izgradnjo zadrževalnika naročila strokovne podlage, na podlagi katerih je Občina Moravske Toplice v prvi polovici letošnjega leta že pristopila k pripravi OPPN za zadrževalnik. Začetek gradnje je zato odvisen od umestitve in začetka gradnje zadrževalnika Sebeborci. Posebnost trase obvoznice je tudi ta, da poteka čez tri zaščitena območja kulturne dediščine, zato so že leta 2016 začeli z arheološkimi izkopavanji. Z arheološkim intenzivnim terenskim pregledom so pregledali 4,39 hektarja njivskih površin ter izkopali lončenino iz prazgodovine, rimskega obdobja in srednjega veka ter grobove iz rimskega obdobja.

Južna obvoznica v številkah

V okviru izgradnje južne obvoznice so zgradili tudi 43-metrski nadvoz nad železniško progo Pragersko–Hodoš, dve krožni križišči (z lokalno cesto Bakovci–Murska Sobota in z regionalno cesto R1-232 Murska Sobota–Lipovci), priključek s Tomšičevo ter pet deviacij poljskih poti in aktivno protihrupno zaščito za naselje Bakša v skupni dolžini 294 metrov. Namestili so še prometno opremo in signalizacijo ter preuredili oziroma zaščitili komunalne vode. Vrednost te investicije znaša 6,09 milijona evrov, od katerih je 5,13 milijona evrov evropskih sredstev.

Ksenija Glažar