Skupna izjava največjih pomurskih občin na temo Pomurskih lekarn

torek, 20. Februar 2018

Največje pomurske občine smo zaskrbljene zaradi dogajanja v Pomurskih lekarnah. Ocenjujemo, da je za uspešno izvajanje lekarniške službe v celotnem Pomurju nujno, da preprečimo razpad in drobljenje lekarniške dejavnosti v regiji ter omogočimo širjenje Pomurskih lekarn. To je v interesu vseh ljudi v Pomurju, še posebej pa prebivalstva v najmanjših občinah, kjer je izvajanje lekarniške dejavnosti mogoče le, ker jo solidarnostno vzdržujemo z ustvarjenim presežkom lekarn v večjih mestih v regiji.

Kot občine ustanoviteljice ocenjujemo, da je potrebno takoj odpraviti dvome v zakonitost poslovanja Pomurskih lekarn. Pri tem poudarjamo, da je to odgovornost sveta zavoda, ki mora zagotoviti zakonitost vodenja in poslovanja Pomurskih lekarn.

Največje pomurske občine pričakujemo, da bo svet zavoda Pomurskih lekarn z odgovornim izvajanjem svojih pristojnosti in obveznosti odpravil tveganja, ki rušijo enotno organiziranost javne lekarniške dejavnosti v regiji in vzbujajo dvome v zakonitost poslovanja Pomurskih lekarn. To je potrebno narediti takoj, da se prepreči nadaljnja škoda, ki jo povzročajo razmere v javnem zavodu. Občine ustanoviteljice si moramo skupaj prizadevati za to, da bo poslovanje Pomurskih lekarn zakonito, gospodarno in transparentno, s tem pa deležno zaupanja prebivalcev, ki jim mora biti zagotovljena oskrba z zdravili.

 

Občina Gornja Radgona

Občina Ljutomer

Občina Lendava

Mestna občina Murska Sobota