Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu

četrtek, 12. Julij 2012

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu