Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt)

torek, 25. Oktober 2016

S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota - sever.

Besedilo sklepa je v priponki.