SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever (poslovni objekt)

torek, 24. Junij 2014

SKLEP

o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta

za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever (poslovni objekt)