SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti

petek, 8. December 2017

Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti.