Sklep o začetku priprave OPPN za stanovanjsko območje v Rakičanu

torek, 25. Oktober 2016

S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Rakičanu za enoto urejanja RA 3 (v nadaljevanju OPPN).

Besedilo sklepa se nahaja v priponki