Sestanek županov občin Sistema B projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja

Sestanek županov občin Sistema B projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja v Stanjevcih v petek, 9.11.2012

Sporočilo za javnost

V petek, 9.11. 2012 so se župani in strokovni sodelavci v občinskih upravah sestali v Stanjevcih na redni mesečni koordinaciji, kjer so se seznanili s stanjem projekta oskrbe s pitno vodo sistem B, potekom nadaljnjih aktivnosti in finančnim planom za leta 2013, 2014 in 2015.

Ugotovili so, da je bila 25.10. 2012 na ministrstvo oddana kohezijska vloga za odobritev sredstev.  Predinvesticijska zasnova  je bila potrjena na vseh občinskih svetih in predana na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 11.10.2012. Prav tako je bil na vseh občinskih svetih potrjen Odlok o ustanovitvi javnega podjetja, ki bo skupni upravljavec vodovodnega omrežja v Sistemu B. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu, 6. 11. 2012. Izbran je bil izvajalec za projektiranje vodnih virov in transportnih vodov. To je podjetje Region iz Brežic s svojimi partnerji. Vrednost oddanih del je 1.786.013 EUR. Šlo je za ponovitev javnega razpisa. Prvi je bil izveden že spomladi, ko je bila oddana samo ena ponudba v vrednosti 5.383.465,00 EUR.

Na sestanku z Ministrstvom za kmetijstvo ter okolje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ob prisotnosti  ministra Žerjava in ministra Bogoviča ter nekaterih pomurskih poslancev, je bilo dogovorjeno, da se razpisna dokumentacija za izgradnjo primarnih in sekundarnih vodovodov za Sistem B  pripravi do 17. 12 2012. V januarju 2013 se razpis tudi objavi. Izgradnja primarnih in sekundarnih vodovodov se bo začela predvidoma v marcu 2013.

V nadaljevanju sestanka v Stanjevcih so se občine seznanile s finančnimi obveznostmi, ki izhajajo iz sprejetih terminskih planov izgradnje vodovodnega omrežja v letih 2013, 2014 in 2015.

Skupna vrednost pomurskega vodovoda je ocenjena na 150 milijonov EUR, od tega je samo I. faza Sistema B vredna 50 milijonov EUR. Gre vsekakor za največji infrastrukturni projekt vseh časov izveden na območju Pomurja, zato so udeleženci sestanka izrekli priznanje vsem strokovnim sodelavcem na projektu na občinski in ministrski ravni, še posebej pa ministru Žerjavu za osebni angažma za uvrstitev projekta v državni proračun.

Župani 12. občin Sistema B projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja