Sanacija fasade na objektu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota

četrtek, 19. Avgust 2021

Prihodnji teden se bo začela težko pričakovana sanacija fasade na objektu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (PIŠK).

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je eden od osrednjih prostorov izobraževalnega, znanstvenega, kulturnega in družabnega dogajanja v mestu, občini in regiji.

Obstoječa fasada PIŠK  Murska Sobota je iz kamnitih plošč in sicer iz naravnega kamenega peščenjaka iz kamnoloma v Bihaču, v BIH, imenovanega BIHACIT.

Na obstoječi kamniti fasadi so se z leti pojavile poškodbe zaradi bioorganizmov, kot so alge, glive, lišaji in mahovi. Vse to zelo kazi objekt PIŠK-a, posledično pa pomeni tudi uničevanje in propadanje javne kulturne infrastrukture, prav tako pa povzroča negativne učinke glede bivalnih pogojev, izgleda mestnega jedra in socialne degradacije.

Na podlagi ugotovitev na objektu PIŠK Murska Sobota in na podlagi strokovnega mnenja, ki ga je izdelala Fakulteta za gradbeništvo Ljubljana so bili pripravljeni predlogi sanacije kamnite fasade na objektu knjižnice.

Sanacija spodnjega dela fasade predvideva:

- Odstranitev pasu tlakovcev okrog objekta, kjer so nastale poškodbe zaradi vlage in sanacija

- Izvedbo hidro in toplotne izolacije v kritičnih predelih stavbe v stiku s terenom

- Zamenjavo poškodovanih kamnitih plošč z enakim oz. podobnim kamnom v spodnjem delu fasade

- Zamenjavo toplotne izolacije do višine zamenjave plošč

- Primerno zaščito plošč z ALGOCID PLUS, dobavitelja JUB

- Primerno anti-grafitno zaščito do višine 2.00 m nad terenom okrog celotne stavbe

Cilji investicije:

  • Izboljšati izgled objekta za obiskovalce in uporabnike.
  • Zaščititi objekt pred propadanjem zaradi vlage.
  • Ohraniti kulturno dediščino.
  • Prispevati k dvigu kakovosti okolja za delo in bivanje v stavbi ter izvajanja kulturnih in drugih aktivnosti.
  • Povečati dodano vrednost prostora in mestnega središča.

Izvedba del:

Izvajalec investicije v višini 88.885 EUR (z DDV) bo KOMUNALA, Javno podjetje d.o.o. Murska Sobota, nadzor nad izvedbo del bo izvajalo podjetje REMO ZRINSKI IN DRUGI D.N.O.

Projekt je delno sofinanciran s strani Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo, v višini 27.188,52 EUR.

Obnova fasade bo predvidoma zaključena  konec septembra.