Rekonstrukcija kanalizacijskega sistema v Černelavcih

četrtek, 18. Oktober 2018

V prihodnjih dneh se bodo pričela dela za rekonstrukcijo mešanega meteornega sistema kanalizacije v Černelavcih.

Z gradbenimi deli bomo začeli na najbolj kritičnem delu kanalizacijskega sistema v Černelavcih in sicer na kanalu K7, ki poteka v Dalmatinovi, Liškovi in Slovenski ulici. Med rekonstrukcijo omenjenega kanalizacijskega omrežja bodo povečane dimenzije kanalizacijskih cevi v dolžini približno 450 m.

Izvajalec rekonstrukcije je podjetje Kohek Gradbeništvo d.o.o., pogodbena vrednost del je okrog 134.000 evrov brez DDV. Po načrtih bodo dela ob ugodnih vremenskih razmerah zaključena v prihodnjih dveh mesecih. 

Ker bodo gradbena dela povzročala tudi motnje prometa ter določene posege na priključne površine uporabnikov (tudi tlakovane in asfaltirane), prosimo krajane Černelavcev in vse udeležence za strpnost in razumevanje.