Redarska služba se predstavi

Mestno redarstvo, ki deluje v sklopu občinske uprave Mestne občine Murska Sobota, bo od 21. do 25. maja 2012 pristopilo k občanom z okvirno predstavitvijo svojega področja dela. V ta namen smo pripravili informativne zloženke za občane, prav tako bo v tem terminu delo občinskih redarjev naravnano k opozarjanju in osveščanju občanov.

Redarska služba se bo predstavila tudi na stojnici, ki bo locirana na vhodu v mestni park v sredo dne 23.5.2012 od 9:00 do 12:00 ure.

V samem osveščanju bodo izpostavljene tematike onesnaževanja okolja, zapuščenih vozil, cestnoprometne varnosti ter javnega reda in miru. Cilj mestnega redarstva in tudi mestne uprave ni kaznovanje kršiteljev, temveč vzpostavljanje reda in ozaveščanje prebivalstva.

Nagrada za spoštovanje predpisov  je čista, urejena in varna Mestna občina Murska Sobota.